Coor 2019 Vd-ord Erbjudande Marknad Verksamhet Målstyrd verksamhet Hållbarhet Bolagsstyrning

Sammanfattad onlineversion

Års- och hållbarhets­redovisning 2019

Ladda ner årsredovisningen (PDF)

Passion för service

10 313

Nettoomsättning msek

549

Justerat EBITA
MSEK

591

Operativt
kassaflöde
MSEK

11 395

Medarbetare


VD-Ord

Tydlig strategi och passion bakom framgången

Coor har aldrig haft högre kundnöjdhet, aldrig haft så engagerade medarbetare, aldrig varit större och aldrig haft högre vinst.

- Mikael Stöhr, vd och koncernchef

Det är dags för mig att summera ytterligare ett år som passerat, och återigen kan jag konstatera att vi har lyckats överträffa de senaste årens toppnivåer. Coor har aldrig haft högre kundnöjdhet, aldrig haft så engagerade medarbetare, aldrig varit större och aldrig haft högre vinst. Ändå är jag övertygad om att vi har det mesta ogjort. På Coors nordiska hemmamarknad finns stora möjligheter till expansion, dels för att en stor andel av marknaden inte är outsourcad, dels för att allt fler företag vill gå mot ett IFM-upplägg. Vi ser även en stor utvecklingspotential inom leveransen av enstaka tjänster.

Tydlig strategi

Coor har lyckats skapa marknadens starkaste erbjudande genom en långsiktig och tydlig strategi som vilar på tre ben: vi ska stanna i Norden, vi ska växa inom IFM och vi ska växa inom enstaka tjänster.

Norden är Coors hemmamarknad och kommer så att förbli. Närheten till kunderna och vår kunskap om de lokala förhållandena gör det möjligt för oss att erbjuda anpassade, flexibla och effektiva leveranser. Som en del av denna strategi förvärvade Coor under hösten 2019 lokalvårdsbolaget Norrlands Miljövård som har en ledande position inom lokalvård i norra Sverige med drygt 15 driftställen från Gävle i söder till Kiruna i norr. Förvärvet kompletterar och stärker vår befintliga verksamhet både geografiskt och kompetensmässigt.

En annan viktig del i Coors strategi är det fortsatta arbetet med att leverera marknadens bästa integrerade tjänster. Coor har även ett uttalat mål att bli större inom enstaka FM-tjänster, främst fastighetsservice, lokalvård och mat & dryck, eftersom dessa utgör basen i de flesta kundavtal.

Det yttersta beviset

Det stora antalet nya, förlängda och utökade kontrakt som tecknats under 2019 är det yttersta beviset på att vi lyckats med vårt arbete. Under förra året omförhandlade Coor avtal till en volym av knappt två miljarder kronor. Sett över en period om de senaste tre åren är den totala omförhandlingsgraden 93 procent. För sjätte året i rad har vi några av Nordens nöjdaste kunder, enligt den kundnöjdhetsundersökning som vi årligen genomför. Bland de förlängda IFM-uppdragen finns den Danska Polisen, Aker Solutions, Saab och Volvo Cars. Coor tecknade även ett flertal nya avtal under året, med bland annat ICA, Stadium och SSP Cleaning.

Passion för service

Coor vore inget utan våra fantastiska medarbetare och deras genuina passion för service. Det är tack vare att våra 11 000 medarbetare kopplar på både hjärta och hjärna när de går till jobbet som vi lyckats behålla den höga kundnöjdheten år efter år. Coors medarbetare trivs med att sprida en positiv känsla omkring sig, men lika viktigt är att de gärna tar sig an och löser de problem som uppstår i vardagen samtidigt som de gärna bidrar med förslag till förbättringar. Detta arbetssätt fångas mycket väl i vår nya vision.

Förstärkt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett av Coors främsta fokusområden, för oss omfattar begreppet de affärsmässiga, sociala och miljömässiga dimensionerna. Vi har de senaste åren förstärkt vårt hållbarhetsfokus. I praktiken innebär det att vi fortsätter vårt redan omfattande arbete inom hållbarhetsområdet, med tillägget att vi numera sätter tydliga och mätbara mål även för vårt sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete – på samma sätt som vi alltid gjort i vår affärsmässiga verksamhet. För att sätta dessa hållbarhetsmål i en global kontext har vi valt att knyta dem mot åtta av FN:s sjutton hållbarhetsmål.

För oss på Coor är hållbarhet inte en separat fråga, hållbarhetsaspekten genomsyrar allt vi gör och allt fler medarbetare, kunder och investerare ställer också krav på oss inom dessa områden. Det är mycket positivt och tillsammans besitter vi en enorm kraft i hållbarhetsfrågorna.

Mitt ställningstagande är tydligt: Coor är en del av Norden, vi påverkar varje dag en halv miljon människors vardag, och kan vi göra något för att påverka dessa människors miljö, hälsa och säkerhet i positiv riktning så ska vi självklart också göra det.

En annan aspekt, kanske den allra viktigaste, är att ett aktivt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vår verksamhet ska kunna existera även på lång sikt och för att vi ska kunna lämna över Coor till nästa generation.

Ett mycket bra resultat

Coor har under 2019 levererat sitt bästa årsresultat någonsin. Coor summerar året med 5 procent organisk tillväxt, 2 procent tillväxt från förvärv och 12 procent förbättring av rörelseresultatet. Ibland får jag frågan vad som är hemligheten bakom Coors starka utveckling och svaret är mycket enkelt: det finns ingen hemlighet. Istället handlar det om en tydlig strategi, satsning på innovation och hållbarhet, en kombination av hjärna och hjärta i allt vi gör – och framför allt – hårt arbete.

Jag är oerhört stolt och tacksam för det stora förtroende våra kunder och investerare visar oss. Jag vill också rikta ett varmt tack till våra medarbetare runt om i verksamheten som varje dag bidrar till att skapa Nordens mest välmående och välfungerande arbetsplatser.

Stockholm i mars 2020

Mikael Stöhr
Vd och koncernchef

Erbjudande

Fyra strategiska områden

Coors strategiska plattform består av fyra områden som sätter riktningen för hela verksamheten. Dessa områden visar vägen vid prioriteringar och beslutsfattande och leder mot visionen att Coor ska skapa Nordens mest välmående och välfungerande arbetsmiljöer. Allt för att våra kunder ska kunna fokusera på det de gör bäst.

Vision

Coor skapar Nordens mest välmående och välfungerande arbetsmiljöer. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Affärsidé

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort.

Nordisk specialist

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning.

Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo, ICA och Danska Polisen, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknads-ledarskap.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility managementleveranser till större verksamheter med komplexa behov.

Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal­ till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar. Som ett led i detta förvärvade Coor under 2019 lokalvårdsbolaget Norrlands Miljövård.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Allt fungerar med Coor

Möt några av våra medarbetare

Coor erbjuder ett hundratal olika tjänster inom en rad olika serviceområden, såsom fastighetsservice, lokalvård, post & gods, reception och mat & dryck. Vi på Coor är väldigt stolta över våra medarbetare, som varje dag kommer till jobbet med målet att skapa Nordens mest välmående och välfungerande arbetsmiljöer. Här möter du några av dem.

Jag gillar när det är rent runt omkring mig!
Pershaw
Ålder: 29
Arbetsuppgifter: Lokalvårdare

Berätta, vad är god service för dig?
- Vi försöker alltid göra vårt bästa och lägger ofta lite extra tid för att kunderna ska vara nöjda. Om någon till exempel har spillt kaffe på ett ställe som inte ingår i vårt område så tar vi hand om det direkt ändå. Är det smutsigt där jag jobbar så blir det ju pinsamt om folk ser mig, även om det inte är mitt ansvar. Sen gillar jag att det är rent runt omkring mig!

På vilket sätt arbetar ni hållbart?
- Vi städar oftast utan kemikalier, både för miljöns skull och för inomhusmiljön hos kunden. Men på fläckar använder vi rengöringsmedel. Vi sopsorterar också allt avfall vi hittar, metall för sig, lampor för sig och så vidare.

Bra service består av en balans mellan professionalitet och att vara personlig
Emelie
Ålder: 26
Arbetsuppgifter: Värd på Coors huvudkontor

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
- På huvudkontoret vill vi visa hur en Coor-driven arbetsplats ska se ut, så det är viktigt att allt är tipptopp. När det kommer besökare hälsar jag välkommen, ringer på rätt person och bjuder på kaffe. Jag får ibland frågan om andra uppdrag som ligger utanför mina ordinarie uppgifter, och hjälper självklart alltid till när det går.

Vad lägger du i begreppet bra service?
- Bra service består av en balans mellan professionalitet och att vara personlig. Jag försöker alltid ligga steget före, även när det gäller småsaker. Tar en besökare fram sin dator frågar jag om de behöver ett wifi-lösenord, till exempel.

Coor präglas av stor kulturell mångfald, det gillar jag
Ernesto
Ålder: 56
Arbetsuppgifter: Fastighetsskötare

Berätta, vad du gör på dagarna?
- Jag gör allt! Vi på fastighetsavdelningen får uppgifter som till exempel att reparera en toalett, byta trasiga speglar eller fästa takplattor som är lösa. Vissa uppgifter måste åtgärdas akut, medan andra inte är lika brådskande.

Vad är det bästa med ditt arbete?
- Det är ett varierande jobb med olika uppgifter varje dag, det tycker jag är kul. På flera avdelningar hos kunden har jag lärt känna folk väl. Där är jag inte bara en Coor-medarbetare i mängden, där är jag Ernesto! Jag gillar också att Coor präglas av stor kulturell mångfald.

Besökare brukar fråga om sina egna rabatter
Lotta
Ålder: 46
Arbetsuppgifter: Trädgårdsmästare

Berätta om ditt arbete som trädgårdsmästare hos Coor.
- Jag arbetar med utomhusmiljön hos en stor kund. Sommartid tar jag hand om alla rabatter och planteringar och på vintern är det snöskottning och sandning som gäller. Här finns också parkeringar och stora ytor som alltid ska vara renstädade från skräp och fimpar. Det kommer ofta fram folk och pratar lite. De brukar säga att det blir fint, eller fråga om sina egna rabatter.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Jag är ju växtnörd, det är min passion, men jag gillar också när det händer mycket. Nu ska jag strax köra städmaskin för vi städar godsmottagningen. En annan dag kör jag traktor, ligger i en rabatt eller håller en kurs i hjärt-lungräddning för personal­en eftersom jag är instruktör.

Man får använda alla sina sinnen
Cilla
Ålder: 56
Kallskänka på en av Coors lunchrestauranger

Bra service – vad är det för dig?
- Att man lyssnar på kunden och är öppen för förslag. Om en gäst frågar efter något särskilt på buffén brukar jag försöka se till att det finns nästa dag om det går.

Hur bidrar du till att göra vardagen enklare för gästerna?
- Genom att presentera varierande och god mat som ser fin ut. Vi ser till att det finns något för alla smaker, så att gästerna kan få i sig den energi de behöver för att arbeta. Om någon till exempel är allergisk hjälper jag dem att hitta rätt och föreslår alternativ eftersom jag vet vad allt innehåller.

Det är spännande och lärorikt att köra robotarna
Shaina
Ålder: 25
Arbetsuppgifter: Godspersonal­

Berätta, vad du gör hos Coor?
- Jag jobbar på godsmottagningen hos en stor kund och vi hanterar nästan alla paket som kommer hit, det kan vara många hundra på en dag. Vi använder bland annat förarlösa robotar för att transportera varorna till avdelningar. Robotarna har egna hissar och gör ungefär 1 600 transporter om dygnet.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Det är spännande och lärorikt att köra robotarna, det är avancerad teknik som ligger i framkant och något vi är stolta över. Vi har ofta musik på här nere på godset, det är en lättsam stämning med mycket skratt. Det brukar smitta av sig även på besökare!

Marknad

Coor fortsatt ledande inom facility management-tjänster

Coor behåller positionen som ledande inom IFM-tjänster på den nordiska marknaden och fokuserar samtidigt på tillväxt inom enstaka FM-tjänster.

~400
MD SEK
Totalmarknad

~200
MD SEK
Outsourcad FM

~15
MD SEK
IFM

Total marknad

Värdet av alla servicetjänster inom FM för samtliga företag och organisationer i Norden. I detta ingår även värdet av tjänster som idag sköts av företagen själva.

OUTSOURCAD FM

Värdet av den totala marknaden som är outsourcad.

 • 2-3% årlig tillväxt
 • Små och stora kunder
 • Fragmenterad marknad
 • Coor < 5% marknadsandel

IFM

Värdet av de integrerade service­leveranserna inom outsourcad FM.

 • ~5% årlig tillväxt
 • Stora kunder
 • Konsoliderad marknad
 • Coor ~ 40% marknadsandel

Coors totala nettoomsättning

10 313 MSEK

Fördelning omsättning
per kontraktstyp
61%
39%
Fördelning omsättning
per tjänstekategori
65%
35%
Fördelning omsättning
per land
50%
25%
18%
7%

VerKsAmhet

Nordisk specialist 

Norden är Coors hemmamarknad. Verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår uttalade nordiska strategi med närhet till kunderna och kunskap om de lokala förhållandena gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda leveranser.

Sverige
Hide

ANNACARIN
GRANDIN

Landschef Sverige

"Årets höjdpunkt är förvärvet av Norrlands Miljövård. Det är ett mycket fint familjeföretag som kompletterar vår verksamhet."
5 138 Nettoomsättning MSEK
462 Justerat EBITA MSEK
4 591 Antal medarbetare FTE
50% Av koncernens omsättning

Framgångsrika affärer

Coor i Sverige har förlängt många viktiga kundkontrakt under året. Bland de stora IFM-kontrakten finns Volvo Cars, Saab, Tieto och NCC. Coor fick även förtroendet av ICA att leverera IFM-tjänster till ICAs kontor, lager och logistikanläggningar och av Region Gävleborg att leverera lokalvård till regionens sjukhus. Coors telefoni­verksamhet har under året slutit avtal med Region Östergötland samt tre enheter inom Region Stockholm, varav Karolinska Universitetssjukhuset är den största.

Förvärv av Norrlands Miljövård

Under 2019 genomfördes förvärvet av lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård. Norrlands Miljövård har genom hög kvalitet och lokal närvaro skapat en stark kundlojalitet och har en ledande position inom lokalvård i norra Sverige.

Strategisk fokus

Ett intensivt strategiarbete har pågått under året då Coor i Sverige stakat ut den strategiska agendan för att nå bolagets långsiktiga mål. Som ett led har en ny funktion etablerats, Hållbar Utveckling, med ansvar att driva den strategiska utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Läs om Sverige
Norge
Hide

NIKOLAI UTHEIM

Landschef Norge

”Jag är mest stolt över min egen organisation som varit igenom en omfattande omorganisation och hanterat det på ett mycket bra sätt.”
2 546 Nettoomsättning MSEK
161 Justerat EBITA MSEK
1 483 Antal medarbetare FTE
25% Av koncernens omsättning

Omfattande strategiarbete

Coor i Norge fokuserade under 2019 på ett omfattande strategiarbete. En omorganisation genomfördes i bolaget för att kunna möta förväntningar och krav från kunder och marknad vad gäller bland annat kompetens, effektivitet och  genomförandekraft. Utöver strategiarbetet lade Coor i Norge stort fokus på en rad viktiga områden såsom vidareutveckling och förstärkning av säkerhetskulturen.

Flera hållbarhetsinitiativ

Coor i Norge har under 2019 arbetat med en rad olika hållbarhetsinitiativ både på egen hand och i partnerskap. Några av dessa är The Factory, med syfte att stötta start-ups inom Property Technologies, Matfloken, med mål att skapa sundare och mer hållbara matvanor i det norska samhället samt Ringer i Vannet och Fagbrev på jobb som handlar om kompetensutveckling och att sätta människor i arbete.

Ett framgångsrikt år

Under året förlängdes flera viktiga kundkontrakt, bland de största återfinns Aibel, Aker Solutions och Deloitte. Dessa är IFM-kontrakt där Coor levererar en rad tjänster. Aibel-kontraktet förlängdes till 2022, Aker Solutions till 2025 och Deloitte till 2020.

Läs om Norge
Danmark
Hide

JØRGEN UTZON

Landschef Danmark

”Vi har inriktat oss på kvalitet och hållbarhet i våra leveranser.”
1 924 Nettoomsättning MSEK
74 Justerat EBITA MSEK
2 163 Antal medarbetare FTE
18% Av koncernens omsättning

Tre största kontrakten förlängda

Coor i Danmark har under året förlängt tre av sina största kontrakt. Störst var förlängningen av kontraktet med Polisen som samtidigt utökades till att omfatta den centrala Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, samt GN Store Nord och Velux. Coor i Danmark har också skrivit kontrakt med ett flertal nya kunder för leverans av enstaka tjänster, en av dessa är SSP på Köpenhamns flygplats.

Satsning på medarbetarna

Satsningen på medarbetarna fortsätter. Tyngdpunkten har lagts på fortbildning samt regelbundna uppföljningssamtal mellan chefer och medarbetare. Andra viktiga insatser är en aktiv personal­förening och ett förstärkt arbete med strategi och utförande för den interna kommunikationen.

Effektiva processer och arbetssätt

Stort fokus har under året legat på att effektivisera processer och arbetssätt, både för att öka intäkterna och för att göra organisationen redo för ytterligare tillväxt. Lokalvårdsområdet i den danska organisationen omorganiserades då de tidigare två delarna slogs ihop till en.

Läs om Danmark
Finland
Hide

MARCUS KARSTEN

Landschef Finland

”Jag är mest stolt över den inställning och det engagemang som våra medarbetare dagligen visar. Vår framgång skulle inte vara möjlig utan dem!”
706 Nettoomsättning MSEK
13 Justerat EBITA MSEK
945 Antal medarbetare FTE
7% Av koncernens omsättning

Förlängda avtal

Under året har flera kundavtal förlängts, med bland annat Attendo, Pargas stad och VTT. Coor i Finland har också tecknat nya avtal. Detta befäster Coor i Finlands status som en riksomfattande serviceleverantör med ett flexibelt serviceerbjudande.

Strategiska fokusområden

Utveckling av kontrakten inom både IFM och enstaka tjänster, samt fokus på FM-verksamhet, har varit en viktig del av det strategiarbete som pågått under året. Under 2019 har även vissa effektiviseringsåtgärder genomförts.

Stark utveckling inom hälsa och säkerhet

Det systematiska arbetet inom hälsa och säkerhet har nått starka resultat. Skadefrekvensen TRIF har halverats under de senaste tre åren. Bolaget arbetar systematiskt med att bygga en gemensam arbetskultur där säkerhetsfrågor prioriteras.

Läs om Finland

 

 

 

Mål och strategi

Målstyrd verksamhet


Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar verksamhet. Kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter ska kunna lita på att Coor sköter verksamheten professionellt, lönsamt, säkert och hållbart över tid. Coor skapar värde i tre dimensioner: affärsmässigt, socialt och miljömässigt. Den övergripande målsättningen är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, utan att göra avkall på respekten för människor och miljö. De sociala och miljömässiga målen är lika väsentliga för styrningen av verksamheten som de affärsmässiga. För varje dimension finns det principiella ställningstaganden samt målsättningar för hur verksamheten ska bedrivas. Ett hållbart företagande handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten som bedrivs.

Organisk
tillväxt

5%

Mål: 4-5%

View

Justerad
EBITA-marginal

5,3%

Mål: ~5,5%

View

Kassa
generering

104%

Mål: >90%

View

Kapitalstruktur

2,3x

Mål: <3,0x

View

Utdelning

2,2kr

Mål: ~50%

View

Hög
kundnöjdhet

68

Mål: ≥70

View

Engagerade
medarbetare

77

Mål: ≥70

View

Inga
olyckor

10,6

Mål: ≤3,5

View

Lika
möjligheter

48%

Mål: 50%

View

Minskade utsläpp
mål

50%

Mål:

View
Organisk tillväxt

Mål:
Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4-5 procent årligen.

Resultat: Den organiska tillväxten på 5 procent drivs av nya affärer, höga rörliga volymer samt ett framgångsrikt arbete med att behålla befintliga kunder.
Justerad EBITA-marginal

Mål: På medellång sikt ska Coor leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Resultat: Förbättrad EBITA-marginal från fokuserat effektiviserings-
arbete och stor kostnadsmedvetenhet.

Kassagenerering

Mål: På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Resultat: Strukturerat arbete med kassaflödet ger förbättrat rörelsekapital och lägre investeringar, vilket ger hög kassagenerering.
Kapitalstruktur

Mål:
Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Resultat: Skuldsättningsgraden förbättrades något. Fortsatt god marginal till målnivån.
Utdelning

Mål: Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) till aktieägarna.

Resultat: För 2019 föreslås en ordinarie utdelning i linje med bolagets utdelningspolicy. De osäkra finansiella effekterna kopplat till utbrottet av det nya coronaviruset medför att bolaget väljer att inte göra någon extrautdelning.
Hög kundnöjdhet

Mål: Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet (Nöjd kundindex) ≥70.

Resultat: Coors resultat är återigen på en hög och stabil nivå och vi fortsätter att utveckla vårt kunderbjudande.
Engagerade medarbetare

Mål:
Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av motiverade medarbetare (Motiverad medarbetar-index) ≥70.

Resultat: I årets medarbetarundersökning har Coor den högsta medarbetarnöjdheten någonsin. Deltagandet är också på rekordnivå.
Inga olyckor

Mål:
Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5.

Resultat: Olycksstatistiken går ner i hela verksamheten och även om målet inte uppnåddes under 2019 är vi på god väg.
Lika möjligheter

Mål:  Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Resultat: Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 48 procent i hela verksamheten, vilket är i linje med bolagets målsättning.
MINSKADE UTSLÄPP

Mål: Coor ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och målsättningen är att minska bolagets belastning med 50 procent till 2025.

Resultat: Under 2019 har Coor kartlagt den totala klimatpåverkan från den egna verksamheten. Utifrån resultatet sätts under 2020 en strategisk plan för hur målsättningen ska uppnås.

Affärsmässig hållbarhet

Fokusområden

 • Finansiell resultatutveckling
 • Kundrelationer

Ambition

 • Stabil finansiell utveckling
 • Hög kundnöjdhet

Ställningstagande

 • Coor ska leverera värdeskapande och innovativa lösningar baserade på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.
 • Coor ska utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett etiskt och moraliskt försvarbart förhållningssätt.
 • Coor ska tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

Social hållbarhet

Fokusområden

 • Medarbetarengagemang
 • Hälsa & säkerhet
 • Mångfald

Ambition

 • Engagerade och motiverade medarbetare
 • Inga olyckor och långtidssjukskrivningar
 • Lika möjligheter

Ställningstagande

 • Coor ska aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö.
 • Coor värnar om mångfald och jämställdhet samt utveckling och engagemang av bolagets medarbetare.
 • Coor ska bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initiativ.

Miljömässig hållbarhet

Fokusområden

 • Förnybar & effektiv
 • Energi & utsläpp

Ambition

 • Ansvarsfull konsumtion
 • Minskade utsläpp

Ställningstagande

 • Coor ska aktivt medverka till att minimera kundernas miljöpåverkan, inte minst deras energianvändning.
 • Coor ska bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.

Bolagsstyrning

Presentation av styrelse och ledning

Hide

Mats Granryd

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ersättnings­utskottet.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika, Ansvarig for Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Director General GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.

AKTIEÄGANDE: 20 000 aktier.

Hide

Anders Ehrling

Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i projekt- och revisionsutskottet.

FÖDD: 1959

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: 23 år inom SAS varav de avslutande 5 åren som vd SAS Sverige, Koncernchef och vd Scandic Hotels AB, Koncernchef och vd Braathens Aviation AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Helsa Vårdutveckling Sverige AB och Keolis Sverige AB samt styrelsemedlem i Systembolaget, Parks&Resorts Scandinavia AB och Dream Troopers AB.

AKTIEÄGANDE: 7 000 aktier.

Hide

Mats Jönsson

Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.

FÖDD: 1957

UTBILDNING: Civilingenjörsexamen,
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd och koncernchef Skanska Services.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Tengbomgruppen AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB.

AKTIEÄGANDE: 329 155 aktier. 

Hide

Monica Lindstedt

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättnings­utskottet.

FÖDD: 1953

UTBILDNING: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. Vd Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Apotea AB, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Sveriges Television AB och Tysk-Svenska Handelskammaren.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier. 

Hide

Kristina Shauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättnings­utskottet.

FÖDD: 1965

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Vd och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWiSynbra Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF Pöyry AB, Orexo AB, Nordic Entertainment Group AB och Diaverum AB.

AKTIEÄGANDE: 15 000 aktier. 

Hide

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, vd IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA. 

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Koncerndirektör Personmarked Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Finansiell Rådgivning AS.

AKTIEÄGANDE:

Hide

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, vd och koncernchef sedan 2013.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och vd, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryssland. Konsult, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Ambea AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier och 90 000 köpoptioner.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Hide

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013.

FÖDD: 1959

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2018.

FÖDD: 1989

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Rikard Milde

Styrelseledamot sedan 2019.

FÖDD: 1967

Arbetstagarrepresentant.

Hide

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, vd och koncernchef sedan 2013.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och vd, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, AxelJohnson International AB.  Handelssekreterare, Exportrådet i  Ryssland. Konsult, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Ambea AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier och 90 000 köpoptioner.

Hide

Anders Asplund

HR-chef sedan 2000.

FÖDD: 1955

UTBILDNING: Socionomexamen från Stockholms Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: HR-chef, ASG och Ohlsson&Skarne. Chef Management Planning Development, Skanska AB.

AKTIEÄGANDE: 38 598 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Klas Elmberg

CFO och IR-chef sedan 2019.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flertal olika roller inom Coor bl.a. som vice vd och CFO för Coor Sverige, vd för Coor Norge och affärenhetschef i Coor Sverige. Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.

AKTIEÄGANDE: 20 268 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Annacarin Grandin

Chef för verksamheten i Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1967

UTBILDNING: Civilekonomexamen,
Stockholms Universitet/Högskolan i Gävle/Sandviken.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flera roller i Coor bl.a. som vd Coor Norge, Veolia (f.d. Dalkia) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i CRAMO.

AKTIEÄGANDE: 34 704 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Marcus Karsten

Chef för verksamheten i Finland sedan 2018.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Ekonomiemagister, Universitetet Åbo Akademi.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd Bravida Finland, vd Lemminkäinen Talotekniikka, vd Tekmanni Service, affärsenhetschef Siemens.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Oy Hedengren
Ab och i Finlands Handbollsförbund.

AKTIEÄGANDE: 5 500 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Jens Ebbe Rasmussen

Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

FÖDD: 1968

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi, Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansarofficershögskolan Skövde.

ARBETSLIVSERFARENHET: Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets (Nordea). Konsult/extern  rådgivare, Fruktbudet.

AKTIEÄGANDE: 61 213 aktier.

Hide

Erik Strümpel

Chefsjurist sedan 2006.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt.

AKTIEÄGANDE: 8 250 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Nikolai Utheim

Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.

FÖDD: 1975

UTBILDNING: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.

ARBETSLIVSERFARENHET: PwC (Transaction related work), Statoil Norge AS (Chief controlling and Strategy  Projects, deputy CFO).

AKTIEÄGANDE: 8 000 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Jørgen Utzon

Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management evelopment, Lausanne.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika managementfunktioner, Rockwool.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Ledamot i Dansk Industris exekutivkommitté, Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och styrelseledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i Nordomatic A/S.

AKTIEÄGANDE: 50 000 aktier. 

Hide

Rikard Wannerholt

Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.

ARBETSLIVSERFARENHET: Vd, Sun Microsystems Sverige, vd och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.

AKTIEÄGANDE: 22 746 aktier och 27 500 köpoptioner.

Hide

Magdalena Öhrn

Kommunikationschef sedan 2018.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Fil kand.i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistskola.

ARBETSLIVSERFARENHET: Informationschef, Ving, byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, projektledare, Rikta kommunikation, presschef, TV3.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot New Hope Reseindustrins barnfond.

AKTIEÄGANDE: 1 500 aktier och 10 000 köpoptioner.